LECTORI

CG

Cătălin Giulescu
DPO CERTIFIED BY EIPA (MAASTRICHT)

Cu o experiență de aproximativ 20 de ani în administrația publică, în special în domeniul aplicării legii, al elaborării proiectelor de acte normative, al îndeplinii procedurilor necesare pentru negocierea și încheierea tratatelor, precum și studierii și cercetării dreptului Uniunii Europene, și-a dedicat ultimii 14 ani domeniului protecției datelor cu caracter personal.

Participant în anul 2004 la reuniunile Comitetului Consultativ al Convenției 108 (România având calitatea de stat observator), a coordonat măsurile care au vizat transpunerea în legislația națională a Deciziei cadru a Consiliului 2008/977/JAI și a Deciziei Consiliului 2008/615/JAI.

În perioada 2012 - 2015 a coordonat echipa care a asigurat negocierea la nivel tehnic, în cadrul DAPIX, a instrumentelor legislative europene privind reforma protecției datelor cu caracter personal (Regulamentul UE 2016/679 și Directiva UE 2016/680).

A participat la reuniunile Comitetului Art.31 și a fost membru în Grupul de experți creat de Comisia Europeană pentru asigurarea aplicării unitare a Regulamentului UE 2016/679 și a Directivei UE 2016/680.

A fost implicat în / a participat la negocierea diferitelor dosare europene precum: 1. PNR 2. Retenția datelor cu caracter personal 3. Reforma e-Privacy

În ceea ce privește activitățile de verificare a conformității cu legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal, în perioda 2014 - 2017, a participat la diferite misiuni de evaluare Schengen în domeniul protecției datelor cu caracter personal în cadrul mecanismului instituit în conformitate cu Regulamentul UE 1053/2013.

Dorel Dorobanțu
EUROPEAN SECURITY AND DEFENCE COLLEGE (BRUSSELS)

Licențiat în fizică și în științe juridice, a obținut titlul științific de doctor în domeniul fizică, iar în ultimii 24 ani a activat atât în Poliția Română cât și în cercetarea științifică și învățământ la Universitatea Politehnică din București.

A implementat sistemul de control intern managerial, a autorizat și controlat respectarea regimului legal al operațiunilor cu arme, explozivi și substanțe periculoase și a coordonat activități de cooperare polițienească internațională în cadrul IGPR.

A participat activ, ca reprezentant al MAI și al Poliției Române, în grupuri de experți și la conferințe la nivel național și internațional.

În perioada 2012-2017 a fost reprezentantul național în Management Board la European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL) și Southeast European Law Enforcement Center (SELEC). A fost, de asemenea, expert desemnat de Comisia Europeană în misiuni de evaluare Schengen în state UE în cadrul mecanismului instituit în conformitate cu Regulamentul UE 1053/2013.

A coordonat activitatea în domeniul protecției datelor cu caracter personal a responsabilului desemnat la nivelul Poliției Române, a participat activ la implementarea respectării prevederilor legale privind protecția informațiilor clasificate, și a implementat, în calitate de manager, proiecte în domeniul schimbului de date la nivel internațional prin EUROPOL și SIRENE.